Erfrecht Bemiddelaar

Bent u op zoek naar een ervaren bemiddelaar binnen het erfrecht?

Bel mr J.J. Wisse Smit 06-30029780

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke bemiddelaar ondersteuning biedt aan de betrokken partijen om ze in de gelegenheid te brengen om samen tot overeenstemming te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een open overlegstructuur waarin de conflict situatie wordt besproken en de verschillende oplossingen in kaart worden gebracht als basis voor de overeenstemming die door de betrokkenen worden gesloten.

Waarom een bemiddelaar?

Een bemiddelaar is onafhankelijk. Hij (of zij) brengt de betrokken die met elkaar in een conflictsituatie zijn geraakt bij elkaar om om het ontstane conflict te bespreken. De bemiddelaar is gespreksleider en procesbewaker tegelijk. De voornaamste doelstelling van een bemiddelaar is om de partijen gezamenlijk naar een oplossing te leiden waarbij de bemiddelaar anders dan een advocaat een neutrale rol heeft. De bemiddelaar helpt de strijdende partijen dus met het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Het bemiddelingstraject

Er zijn een aantal stappen die doorlopen worden bij een bemiddelingstraject. De eerste stap is de keuze voor een bemiddelaar waar alle betrokkenen achter kunnen staan. De bemiddelaar moet uiteraard voldoende kennis van zaken hebben op het gebied waarin het conflict is ontstaan. De bemiddelaar brengt vervolgens het conflict in kaart en stemt dit af met de betrokken partijen. Het in kaart brengen van de mogelijke oplossingen is de volgende stap. Op basis hiervan kunnen er overeenkomsten gesloten worden waarbij partijen zich verbinden om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Cliënten over mr Wisse Smit erfrecht advocaat

“Ik zat er soms echt doorheen. mr Wisse Smit bood ook ruimte voor die emotie, maar filterde wel alle juridische aspecten eruit. Hij hield mij op die manier bij de les en zo konden we een duidelijke koers varen.”

Marieke K.* (Amsterdam)

“De kracht van Mr J.J. Wisse Smit is dat hij in emotionele erfrecht zaken eerst een stap terug doet, waardoor hij rust in de situatie brengt. Vervolgens voert hij een duidelijke koers waarbij we in een kort geding in ons gelijk zijn gesteld.“

D.L. van R.* (Den Haag)

“Veel advocaten gaan meteen met de messen slijpen. Mr Wisse Smit kijkt naar meer dan alleen de juridische aspecten. Hij is oplossingsgericht en heeft uiteindelijk zonder procederen mijn belangen veilig gesteld”

M.S.* (Arnhem)

* in verband met privacy, zijn namen van cliënten geanonimiseerd.

En de kosten?

Elke zaak is verschillend en vereist een unieke en zaakspecifieke aanpak. Voor het bepalen welke prijsmethodiek het beste kan worden gehanteerd kijken we samen naar de zwaarte van de zaak en de specifiek te leveren juridische kennis. Over het algemeen lenen procedures zich iets minder voor het werken met een vaste prijs dan bijvoorbeeld het beoordelen van contracten. In onderling overleg bepalen we welke methodiek het beste past bij de zaak. Alle tarieven zijn altijd exclusief btw.

Wisse Smit Advocatuur berekent geen kantoorkosten.

Onze eerste kennismaking en inventarisatiegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Op basis daarvan krijg je duidelijkheid over wat mijn ondersteuning gaat kosten.

MOBILE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.

       

LARGE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.