Kunstrecht

Als u een advocaat kunst en recht zoekt die naast juridische expertise ook de ins en outs van de kunstwereld kent. Ik adviseer en procedeer in geschillen over veilingkoop, consignatie, volgrecht, authenticiteit van kunst en allerhande zaken die rechtstreeks of indirect te maken hebben met de nationale en internationale kunsthandel, kunstveilingen en kunstverzamelingen. Ongeacht of het oude of moderne kunst betreft.

Kunst en recht, een boeiende combinatie. Als één van de weinige advocatenkantoren in Nederland ben ik gespecialiseerd in dit niet alledaagse deelgebied binnen het recht.

Valse Kunst

Helaas is valse kunst geen uniek fenomeen. Men schat zelfs dat rond de 20 procent van de wereldwijd verhandelde kunst vals is. Daarbij is het soms niet in het belang van de bezitter om aan te tonen dat het om een vervalsing gaat. Deze kiest dan helaas voor zijn of haar portemonnee en probeert de vervalsing zo snel mogelijk te verkopen. Al dan niet via tussenkomst van een veilinghuis.

Maar wat te doen als je wel (juridische) actie wilt ondernemen? Dan wordt het interessant, vind ik. Met vragen als ‘ben je wel goed voorgelicht?’, ‘heb je zelf wel voldoende onderzoek gedaan?’, ‘is er sprake van een consumentenkoop?’. En vele andere zaken die van belang zijn om te bepalen wat juridisch gezien jouw positie is.

Gestolen Kunst

Regelmatig treed ik op voor slachtoffers van misdrijven waarbij kunstvoorwerpen zijn gestolen. Mijn rol is daarbij niet slechts beperkt tot het behartigen van hun belangen in de rechtszaal.

Ook in het opsporingstraject kan ik een wezenlijke bijdrage leveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bemiddeling namens de slachtoffers met (eventuele) verzekeraars en diegenen die het gestolen kunstobject onder zich hebben. Maar ook het samen met opsporingsinstanties en privédetectives actief opsporen van gestolen kunst. Daarbij treed ik dan op namens de slachtoffers om hen zoveel mogelijk uit de wind en buiten de publiciteit te houden.

“Art only begins where imitation ends”

Oscar Wilde, Schrijver (1854-1900)

Claims van derden

Ook treed ik op voor eigenaren van kunst die zich geconfronteerd zien met claims van derden. Ook hier geldt dat ik meer kan betekenen dan uitsluitend juridisch adviseren en procederen. Bijvoorbeeld het uitzoeken wat de herkomst (provenance) van een kunstobject behoort tot de mogelijkheden. Al dan niet in samenwerking met privédetectives.

En de kosten?

Elke zaak is verschillend en vereist een unieke en zaakspecifieke aanpak. Voor het bepalen welke prijsmethodiek het beste kan worden gehanteerd kijken we samen naar de zwaarte van de zaak en de specifiek te leveren juridische kennis. Over het algemeen lenen procedures zich iets minder voor het werken met een vaste prijs dan bijvoorbeeld het beoordelen van contracten. In onderling overleg bepalen we welke methodiek het beste past bij de zaak. Alle tarieven zijn altijd exclusief btw. .

Wisse Smit Advocatuur berekent geen kantoorkosten.

Onze eerste kennismaking en inventarisatiegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Op basis daarvan krijg je duidelijkheid over wat mijn ondersteuning gaat kosten.

MOBILE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.

       

LARGE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.