Erfrecht Vereffenaar

Als er in het testament geen executeur is benoemd en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, dan zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Dat dit niet altijd soepel verloopt laat zich raden. Als de erfgenamen er onderling niet uitkomen kan op verzoek van (één van) de erfgenamen de rechtbank een onafhankelijke, (professionele) vereffenaar benoemen. Deze vereffenaar zorgt er dan voor dat de afwikkeling van de nalatenschap voorspoedig verloopt.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde vereffenaar? Bel mr J.J. Wisse Smit 06-30029780

Wat doet een vereffenaar

De vereffenaar is de persoon die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van de nalatenschap. De vereffenaar zorgt voor betaling van de schulden en het innen van mogelijke vorderingen. Vervolgens maakt de vereffenaar een boedelbeschrijving. Daarin  zijn alle bezittingen en schulden van de nalatenschap opgenomen. Net als de executeur beheert de vereffenaar (tijdelijk) de bezittingen.

De vereffenaar betaalt de begrafeniskosten, zegt huurovereenkomsten op en keert de legaten (bezittingen die de overledene specifiek aan iemand heeft nagelaten) uit.

Het afhandelen van een nalatenschap kan ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld omdat er veel schulden zijn en/of er sprake is van onroerend goed in het buitenland. De vereffenaars dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het op een juiste afhandelen van de nalatenschap. Als daarbij verwijtbare fouten worden gemaakt dan kunnen zij daarvoor met hun privé vermogen aansprakelijk zijn.

Bij complexe nalatenschappen kan het raadzaam zijn om een professionele vereffenaar in te schakelen. Bijvoorbeeld een notaris of advocaat die ervaring heeft met complexe nalatenschappen.

Soms benoemt de rechtbank een onafhankelijke vereffenaar, bijvoorbeeld wanneer de afwikkeling vastloopt door ruzie tussen de erfgenamen.

Van rechtswege benoeming vereffenaar

Vereffening vindt plaats als de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. In dat geval wordt de nalatenschap niet zuiver aanvaard, maar aanvaardt men ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dit betekent dat de nabestaanden / erfgenamen eerst zeker willen weten dat de nalatenschap voldoende baten heeft om  eventuele schulden van de nalatenschap te voldoen. Tegenwoordig wordt het steeds gebruikelijker om beneficiair te aanvaarden.

Bij beneficiaire aanvaarding treedt automatisch de wettelijke procedure voor vereffening in werking. Alle erfgenamen zijn dan van rechtswege als vereffenaar verantwoordelijk voor de afwikkeling.

Samen kunnen ze besluiten om één van de erfgenamen of iemand anders (een professional) een volmacht te verlenen om de wettelijke vereffening te regelen of een andere taakverdeling af te spreken. Komen ze er niet uit? Dan kan de rechter een onafhankelijke (professionele) vereffenaar benoemen.

Uitzonderingen

Vereffening van rechtswege is niet aan de orde als:

  • de executeur aangeeft dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen;
  • de langstlevende partner de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling zal worden verdeeld;
  • een erfgenaam verplicht is om beneficiair te aanvaarden (staat bijvoorbeeld onder curatele of is minderjarig), maar de wettelijke vertegenwoordiger van deze erfgenaam bij de kantonrechter een ontheffing  van de wettelijke vereffening heeft aangevraagd.

Benoeming vereffenaar door de rechter

Erfgenamen hebben de mogelijkheid een specifiek te benoemen persoon voor te dragen aan de rechter. Indien u meer informatie wenst over deze mogelijkheid dan kunt u contact met mij opnemen op 06-30029780.

Cliënten over mr Wisse Smit erfrecht advocaat

“Ik zat er soms echt doorheen. mr Wisse Smit bood ook ruimte voor die emotie, maar filterde wel alle juridische aspecten eruit. Hij hield mij op die manier bij de les en zo konden we een duidelijke koers varen.”

Marieke K.* (Amsterdam)

“De kracht van Mr J.J. Wisse Smit is dat hij in emotionele erfrecht zaken eerst een stap terug doet, waardoor hij rust in de situatie brengt. Vervolgens voert hij een duidelijke koers waarbij we in een kort geding in ons gelijk zijn gesteld.“

D.L. van R.* (Den Haag)

“Veel advocaten gaan meteen met de messen slijpen. Mr Wisse Smit kijkt naar meer dan alleen de juridische aspecten. Hij is oplossingsgericht en heeft uiteindelijk zonder procederen mijn belangen veilig gesteld”

M.S.* (Arnhem)

* in verband met privacy, zijn namen van cliënten geanonimiseerd.

Snelheid van cruciaal belang

Problemen op het gebied van erfrecht zijn vaak urgent en emotioneel geladen. In de praktijk blijkt vaak dat, naast juist, vooral tijdig en invoelend handelen van doorslaggevend belang is.

Dit vraagt van een advocaat naast een hoge mate van deskundigheid en inlevingsvermogen, vooral daadkracht en snelheid. Mijn heldere werkwijze met korte lijnen en snelle reactietijden sluit hier naadloos op aan.

En de kosten?

Elke zaak is verschillend en vereist een unieke en zaakspecifieke aanpak. Voor het bepalen welke prijsmethodiek het beste kan worden gehanteerd kijken we samen naar de zwaarte van de zaak en de specifiek te leveren juridische kennis. Over het algemeen lenen procedures zich iets minder voor het werken met een vaste prijs dan bijvoorbeeld het beoordelen van contracten. In onderling overleg bepalen we welke methodiek het beste past bij de zaak. Alle tarieven zijn altijd exclusief btw.

Wisse Smit Advocatuur berekent geen kantoorkosten.

Onze eerste kennismaking en inventarisatiegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Op basis daarvan krijg je duidelijkheid over wat mijn ondersteuning gaat kosten.

MOBILE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.

       

LARGE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.