Juridische ondersteuning voor werkgevers bij conflicten & ontslag rondom arbeidsrecht

Voor ondernemers die kiezen voor heldere en werkbare oplossingen op basis van juridische zekerheid én commerciële belangen.

Juridische ondersteuning is onmisbaar. Als ondernemer wil je de positie van je werknemers goed regelen. Maar ook jezelf en je onderneming beschermen voor als het toch een keer mis gaat. Je kan tegen complexe vraagstukken aanlopen bij het in kaart brengen van je rechten en plichten. Deze verkeerd beoordelen en er onjuist mee omgaan kan grote gevolgen hebben. Zoals loonsancties, transitievergoedingen, bestuurlijke boetes en nog veel meer.

Veranderingen in arbeidsrecht

De arbeidsmarkt en daarmee het arbeidsrecht zijn continu in beweging. Nieuwe regelgeving verschijnt en andere regelgeving verdwijnt. VAR, WWZ, WAADI, WAS, Wet Verbetering Poortwachter… Als werkgever dien je op de hoogte te zijn en veranderende regelgeving op tijd en juist binnen je bedrijf te implementeren.

Daarom is het belangrijk goed op de hoogte te zijn en te blijven. Laat je bijstaan door een arbeidsrechtspecialist die de ontwikkelingen op de voet volgt.

Snelheid vaak cruciaal

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent. In de praktijk blijkt vaak dat vooral tijdig handelen van doorslaggevend belang is. Om zaken snel op te lossen er erger (lees ‘hogere kosten en slepende conflicten’) te voorkomen. In mijn praktijk wordt het merendeel van de arbeidsrechtelijke problemen met werknemers zonder tussenkomst van de rechter geregeld.

Dit vraagt naast een hoge mate van deskundigheid, vooral daadkracht en snelheid. Mijn heldere werkwijze met korte lijnen en snelle reactietijden sluit hier naadloos op aan.

“Mensen die geen fouten maken, werken niet”

Albert Plesman, Nederlands luchtvaartpionier en directeur KLM (1889-1953)

Voorkomen is beter dan genezen

Veel arbeidskwesties kan je voorkomen of in ieder geval de kosten ervan minimaliseren. Zorg er daarom voor dat je arbeidsrechtelijke aangelegenheden op voorhand goed op orde hebt. Bijvoorbeeld met waterdichte arbeidscontracten en een juiste inzet van ZZP’ers of flexwerkers.

Om dit te realiseren denk ik graag in een vroeg stadium mee. En help ik (startende) ondernemers met een optimale structuur van de arbeidsrechtelijke organisatie.

Expertise alleen is niet voldoende

Hoe belangrijk actuele arbeidsrecht-expertise ook is, met kennis alleen kom je er niet. Een brede praktijkervaring in diverse branches en inzicht in de specifieke belangen van ondernemers zijn net zo belangrijk.

Mijn brede professionele achtergrond zorgt dat ik verder kan denken dan enkel de juridische kaders. Mijn resultaten bewijzen dat: productieve samenwerking, lagere kosten en juridische oplossingen die in de praktijk wérken.

Flexibele juridische ondersteuning

Wil je af en toe met een specialist sparren, heb je behoefte aan een second opinion of wil je incidenteel een brief laten tegenlezen? Dat kan.

Maar misschien denk je wel aan een completere juridische ondersteuning en ontzorging? Om vanuit de volledige breedte van je onderneming de kansen en risico’s te kunnen signaleren. En om proactief advies te krijgen van een vast aanspreekpunt die de moeite neemt jouwonderneming door en door te leren kennen. Hoe dan ook, bij mij staan jouw wensen en behoeften centraal.

Expertise in arbeidsrecht en ontslagrecht

Je kunt bij mij als gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat terecht voor arbeidskwesties als:

  • Arbeidsconflicten, ontslag en ontslag op staande voet
  • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Extern personeel
  • Collectieve arbeidsovereenkomst
  • Grensoverschrijdende arbeid
  • Reorganisatie
  • Concurrentiebeding
  • Medezeggenschapsrecht
  • Outsourcing en detachering
  • Fusie en faillissement

En de kosten?

Elke zaak is verschillend en vereist een unieke en zaakspecifieke aanpak. Voor het bepalen welke prijsmethodiek het beste kan worden gehanteerd kijken we samen naar de zwaarte van de zaak en de specifiek te leveren juridische kennis. Over het algemeen lenen procedures zich iets minder voor het werken met een vaste prijs dan bijvoorbeeld het beoordelen van contracten. In onderling overleg bepalen we welke methodiek het beste past bij de zaak. Alle tarieven zijn altijd exclusief btw.

Wisse Smit Advocatuur berekent geen kantoorkosten.

Onze eerste kennismaking en inventarisatiegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Op basis daarvan krijg je duidelijkheid over wat mijn ondersteuning gaat kosten.

MOBILE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.

       

LARGE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.