Erfrecht Executeur

Een executeur is een persoon die in het testament wordt aangewezen met als taak de nalatenschap van de erflater af te wikkelen. De executeur wordt bij testament benoemd. Zonder testament is er dus ook geen executeur. Alleen de erflater kan een executeur aanwijzen. Erfgenamen kunnen dus niet zelf onderling één van hen aanstellen als executeur. Meestal is de executeur een familielid. Echter ook de notaris, advocaat of accountant van de overledene of een goede vriend kan worden benoemd.

Wat is de taak van de executeur en waar kunt u dat vinden?

In de meeste gevallen staat in het testament omschreven wat de rol van de executeur is. Deze rol kan zich beperken tot het afhandelen van de begrafenis tot het volledig zelfstandig afhandelen van de nalatenschap. Aan welke regels de executeur moet voldoen staat omschreven in de wet (Boek 4 BW). In beginsel voert de executeur het beheer over de nalatenschap. Hij heeft de zeggenschap over de goederen die tot de nalatenschap behoren. Dit leidt nog wel eens tot geschillen met de erfgenamen. Daarnaast is de executeur het aanspreekpunt voor externe partijen zoals banken, verzekeraars en de belastingdienst.

Naast het beheer van de nalatenschap zijn de belangrijkste taken van de executeur het betalen van de schulden van de nalatenschap, het opstellen van een boedelbeschrijving en de verzorging van de aangifte erfbelasting. Een executeur inventariseert wat er allemaal moet gebeuren: welke rekeningen moeten worden betaald, lopen er abonnementen die kunnen worden opgezegd en moet de huur van het huurhuis worden opgezegd. Als er genoeg geld op de rekeningen van de overledene staat en de executeur ervan overtuigd is dat dit voldoende is om alle schulden te voldoen, kan de executeur beginnen met het betalen van de schulden van de nalatenschap.

Tot de schulden van de nalatenschap behoren onder meer de kosten van de uitvaart, de kosten van de afwikkeling van de erfenis en de erfbelasting. Als er niet genoeg liquiditeit in de nalatenschap aanwezig is om de schulden te betalen, mag de executeur bezittingen verkopen en van de opbrengst de schulden betalen. Uiteraard dient de executeur eerst in overleg met de erfgenamen te bepalen welke bezittingen voor verkoop in aanmerking komen.

Ook onterfde kinderen kunnen een beroep doen op hun wettelijke erfdeel (de legitieme). Als zij een beroep doen op hun legitieme dan worden ook zij in de meeste gevallen schuldeisers van de nalatenschap (afhankelijk van wanneer het testament is opgemaakt).

Een executeur mag alle beheerszaken regelen zonder toestemming van de erfgenamen. Een executeur is echter verplicht om erfgenamen nader te informeren als deze daarom vragen. Het is dan ook van belang dat er een normaal en regelmatig contact is tussen erfgenamen en executeurs over de stand van zaken van de nalatenschap. Zijn erfgenamen het niet eens met de wijze waarop de executeur de taken uitvoert? Dan kan het ontslag van de executeur worden aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter kan dan, in bepaalde gevallen, het ontslag verlenen.

Bent u erfgenaam en niet tevreden over het functioneren van de executeur? Duurt de afhandeling te lang? Of neemt de executeur beslissingen die buiten zijn/haar mandaat vallen? Neem dan contact met mij op dan kijken we samen wat we er aan kunnen doen.

Maar ook als u zelf executeur bent en om wat voor redenen dan ook niet verder komt met de afhandeling van de nalatenschap, kan ik u bijstaan. Soms is één briefje van een advocaat voldoende om iedereen weer in dezelfde richting te krijgen (soms ook niet ….). Samen met u bekijken we dan hoe we een en ander kunnen oplossen.

Maak vrijblijvend een afspraak. Tel: 06-30029780

Cliënten over mr Wisse Smit erfrecht advocaat

“Ik zat er soms echt doorheen. mr Wisse Smit bood ook ruimte voor die emotie, maar filterde wel alle juridische aspecten eruit. Hij hield mij op die manier bij de les en zo konden we een duidelijke koers varen.”

Marieke K.* (Amsterdam)

“De kracht van Mr J.J. Wisse Smit is dat hij in emotionele erfrecht zaken eerst een stap terug doet, waardoor hij rust in de situatie brengt. Vervolgens voert hij een duidelijke koers waarbij we in een kort geding in ons gelijk zijn gesteld.“

D.L. van R.* (Den Haag)

“Veel advocaten gaan meteen met de messen slijpen. Mr Wisse Smit kijkt naar meer dan alleen de juridische aspecten. Hij is oplossingsgericht en heeft uiteindelijk zonder procederen mijn belangen veilig gesteld”

M.S.* (Arnhem)

* in verband met privacy, zijn namen van cliënten geanonimiseerd.

Als u een externe executeur zoekt

Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd én verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. En dat betekent ook dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles stil kan leggen. Zeker bij complexe nalatenschappen, verschillen van meningen in de familie, verre familieleden of wanneer een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap is het zinvol om een executeur te benoemen die geen binding heeft met de familie en dus met genoeg afstand naar de familieverhoudingen kijkt. In uitzonderlijke gevallen en alleen als over en weer er voldoende vertrouwen is kan Wisse Smit Advocatuur optreden als executeur in uw nalatenschap.

Mocht u deze mogelijkheid willen onderzoeken dan kunt u vrijblijvend met mij contact opnemen. Voor het maken van een afspraak belt u met: 06-30029780

MOBILE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.

       

LARGE SCREENS ONLY

Nader kennismaken?

In een eerste gesprek bekijken we jouw juridische positie. Op basis van dit intake gesprek kom ik bij je terug met een plan van aanpak en een transparante kostenbegroting.